Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2017 κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2016 κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2015 κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2014 κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2013 κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2012 κάνοντας κλικ εδώ.